Populärvetenskapligt. kyrkligt och annat.

"...Här är icke man och kvinna ...", SPT Nr 38 (1980), s.696-697.

"För predikan, Jes 51,3.5", SPT Nr 47 (1980), S.900-901.

"Ebla och Israels Gud", Föreningen lärare i religionskunskap, Årsbok 51 (Klippan 1982), s.101-106.

Inför predikan. Kommentar till de gammaltestamentliga predikotexterna på Sönd. f. Domssöndagen, Domssöndagen och l.Advent. Svensk Kyrkotidning. årg. 80, Nr.44,45,46 (1984), s.644, 660, 676.

Homiletiska utkast: Midfastosöndagen. Pingstdagen, 8 e. Tref, Mikaelidagen, 4 i Advent. SPT (1984), s.200, 375, 522, 619, 880.

Kommentar till Evangelieboken, Gammaltestamentliga texter (Verbums Exegetisk-Homiletitka kommentarserie). Kommentar till 15 perikoper i årg.1, Påskd.-Donssönd. (Arlöv 1984); 5 perikoper i årg.2, Advent - Långfred. (Arlöv 1985) samt 1 perikop i årg.2, Påskd.-Domssönd. (Älvsjö 1986).

Homiletiska utkast till Midfastosöndagen, 4 sönd. e. Påsk och 21 sönd e. Tref. SPT (1985), s.158, 296, 736.

"Bibelsyn och Exegetik", SPT Nr 24 (1986), s.451-455.

"En alternativ bibelsyn", SPT Nr 34 (1986), s.583-585.

"Två slags bibelsyn", SPT Nr 45 (1986), 807-808.

"Barnen i Betlehem", Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.87 Nr 1 (1988), s.2–7.

"Utvald för världen - Guds utvalda folk i gammaltestamentligt perspektiv", En ny bok om Kyrkan (Borås 1989), s.31-39.

"Jesajas bok - Bibelläsning 1991", Svenska Bibelsällskapet (Stockholm/Vällingby 1990), s.28-29.

"Gamla Testamentet och historien" Bibeln - Bilder och texter i urval. (Karlskrona 1990), s.214-217.

"Att läsa Gamla Testamentet" Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.89 (egentligen 90) Nr 1 (1991), s.3-10.

"William Foxwell Albrught - 102 år" Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.91 (egentligen 92) Nr 2 (1993), s.34–36.

"Det reformatoriska arvet i Palestina" Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.92 Nr 3 (1993), s.52–54.

"In memoriam I: Gillis Gerleman" Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.92 Nr 3 (1993), s.56-57.

"Palestinier vill se resultat." Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.93 Nr 2 (1994), s.23-25.

"Den glömda kristenheten." Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.93 Nr 3 (1994), s.54-55.

"Mera om Uppbrottet", SPT Nr 38 (1994), s.628-630.

"Om Gud och kvinnligt bildspråk", SPT Nr 45 (1996), s.729-731.

"Det gamle testamente: Guds ord till oss idag", Kirkebladet lære og Liv, Nr 3 (1996), s.29—37.

"Homiletiskt utkast till Den helige Mikaels dag", SPT Nr 36 (1996), s.557-559.

"Bibelforskningens metoder idag, och deras betydelse för en kristen tolkning av Gamla Testamentet". Birger Olsson (red), Kristna tolkningar av Gamla Testamentet, Verbum (Stockholm 1997), ISBN 91-526-2547-8, s.59-69.

"Nåsfolket i dikt och verklighet", Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift årg. 96 (1997), ISSN 0346-2307, Nr 1, s.4-9, Nr 2, s.12-16, Nr 3, s.18-21.

"Kristna läser Psaltaren", SPT Nr 51-52 (1997), ISSN 0039-6699, s.836-837.

"Jag har ett fadderbarn i Betlehem II" Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.97 Nr 3 (1998), s.7–8.

"Homiletiskt utkast till Fjärde söndagen efter Trettondedagen", SPT Nr 1-2 (2000), s.14-16.

"Siloainskriften och Hiskias tunnel", Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift, årg 99 (2000), Nr3, s.10-13.

"Klättrade Joab upp genom Warrens schakt?", Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift, årg 99 (2000), Nr4, s.17-20.

"Höjd vattennivå är inget bevis" : teori om syndafloden tillbakavisas av professor Stig Norin. Upsala Nya Tidning (UNT) Datum: 2000-11-13

"Bibelöversättning och Bibelläsning" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift, årg 100 (2001), Nr 2, s.9–12; Nr 3, s.17–19.

"Historisk kritisk bibelforskning och andlig bibelläsning." Boken som berör - om Bibeln i vår tid. (Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse 2002), s. 96-109.

"Homiletiskt utkast till Elfte söndagen efter Trefaldighet", SPT Nr 28-29 (2002), s.444-446.

"Är det Jesu bror som legat i upphittad kista?" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 102 No. 1 (2003), s.10-12.

"Märklig Inskrift funnen - kanske från Salomos tempel" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 102 No. 1 (2003), s.13-14.

"Färdplan för fred." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 102 Nr. 2 (2003), s.18–24.

"Homiletiska utkast till Annandag jul och Den helige Mikaels dag", SPT Nr 36-37 och 47-48 (2003), s.523-525; 716-718.

"Homiletiskt utkast till Tredje söndagen i Påsktiden", SPT Nr 7 (2004), s.210-211.

"Är Palestisrael möjligt? eller Om en gåtfull författare med tvivelaktiga åsikter." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 103 No. 4 (2004), s.6–10.

"Gamla testamentets exegetik och semitiska språk" / "Old Testament Exegesis and Semitic Languages", Till Österland vill jag fara, Professuren i semitiska språk vid Uppsala universitet 400 år, Uppsala Universitets utställningskatalogen nr 44 (2005), s.12-15.

"Hebreiska i 400 år" SEÅ 71 (2006), s.7-9.

"Karl XII:s Bibel, 303 år – slutliga inseglet på den svenska enhetskyrkan" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 105 No. 3 (2006), s.12-15.

"Ett gåtfullt ord i Gamla Testamentet.", Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 106 No. 4 (2007), s.10-14.

"Dödahavstexterna i ny svensk översättning.", Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 107 No. 3 (2008), s.8-12.

"Dödahavstexterna i ny svensk översättning.", SPT Nr 24 (2008), s.753-756.

"Siste Nåsutvandraren död sedan 50 år." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 107 No. 3 (2008), s.13-14.

"Religionen" i Gud och det utvalda folket (Red. LarsOlov Eriksson och Åke Viberg), Stockholm 2009, s.65–72.

"Moseböckerna" i Gud och det utvalda folket (Red. LarsOlov Eriksson och Åke Viberg), Stockholm 2009, s.73–98.

Filipstadsbilder visar på Jerusalemsföreningens arbete redan på 1930-talet. Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 108 No. 3 (2009), s.11–13.

"Vishet och dårskap i bibliskt perspektiv. Del 1: Gamla Testamentet" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 109 No. 3 (2010), s.11-14.

"Vishet och dårskap i Qumran och Nya Testamentet" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 109 No. 4 (2010), s.19-22.

"Gudstjänstupplevelser i fulla kyrkor i ett Heligt Land" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 110 No. 2 (2011), s.17-18.

"Predikan vid högmässa i Vadstena klosterkyrka högtidsdagen den 23 juli (Ordspråksboken 31)" i Som ett väl rotfäst träd... Societas Sanctae Birgittae, SSB, 201, Borås 2011. Även på tyska i Wie ein gut eingewurzelter Baum..., SSB 2011. Översatt av Helga Zahn.

"Via Dolorosa och de fjorton stationerna" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 111 No. 1 (2012), s.4–7 (även Vol 115 No. 1 (2016), s.19–23).

"Fred – om Gud vill – men vill människorna?" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 111 No. 2 (2012), s.9–12.

"Kristus vid gränsposteringarna." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 111 No. 2 (2012), s.13–17.

"Jubileumsfirande i Betlehem" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 112 No. 2 (2013), s.4–6.

"Homiletiskt utkast till Midfastosöndagen", SPT Nr 4 (2013), s. 124–126

"Ställ extremister åt sidan. Tal av Barak Obama till Israels studenter." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 112/2013:2, s. 7–14.

"Håller 'lagen om frånvarandes egendom' på att ändras?" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 112/2013:3, s. 18–20.

"Offer för våra egna berättelser? Portättet av 'den andre' i israeliska och palestinska skolböcker." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 113/2014:4, s. 14–19.

"Tro under ockupation - Betlehems lutherske kyrkoherde i Uppsala." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 114/2015:1, s. 6–9

"Hur skall det gå med Cremisans vinkloster? Två katolska kloster hotas av mursträckning på palestinsk mark." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 114/2015:1, s. 17–21.

"Fader Ibrahim Shomali bönhörd till sist." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 114/2015:2, s. 23–24.

"Nu byggs det vid Cremisan ändå — trots biskopsprotester." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 114/2015:3 , s. 7–8.

"Muren – En bön av patriarken Michel Sabbah." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 114/2015:3 , s. 9.

"Homiletiskt utkast till Skärtorsdagen", SPT Nr 5, årg 58 (2016), s.156–158.

"Via Dolorosa och de fjorton stationerna" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 115/2016:1 , s. 19–23.

"Magnus Ottosson in Memoriam" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 115/2016:2 , s. 22–23.

"Evangelisk mission i Palestina — Med Svenska Jerusalemsföreningen från judemission till kristet fredsarbete. " Och hela folket sade Amen. Festskrift till ärkebiskop Gunnar Weman. Skellefteå 2017, s. 92–104.

"Homiletiskt utkast till Marie Bebådelsedag", SPT Nr 6. årg 59 (2017) s. 183–185.

 

 

 

SEÅ = Svensk Exegetisk Årsbok

STK = Svensk Teologisk Kvartalskrift

SPT = Svensk Pastoral Tidskrift