Populärvetenskapligt. kyrkligt och annat.

"...Här är icke man och kvinna ...", SPT Nr 38 (1980), s.696-697.

"För predikan, Jes 51,3.5", SPT Nr 47 (1980), S.900-901.

"Ebla och Israels Gud", Föreningen lärare i religionskunskap, Årsbok 51 (Klippan 1982), s.101-106.

Inför predikan. Kommentar till de gammaltestamentliga predikotexterna på Sönd. f. Domssöndagen, Domssöndagen och l.Advent. Svensk Kyrkotidning. årg. 80, Nr.44,45,46 (1984), s.644, 660, 676.

Homiletiska utkast: Midfastosöndagen. Pingstdagen, 8 e. Tref, Mikaelidagen, 4 i Advent. SPT (1984), s.200, 375, 522, 619, 880.

Kommentar till Evangelieboken, Gammaltestamentliga texter (Verbums Exegetisk-Homiletitka kommentarserie). Kommentar till 15 perikoper i årg.1, Påskd.-Donssönd. (Arlöv 1984); 5 perikoper i årg.2, Advent - Långfred. (Arlöv 1985) samt 1 perikop i årg.2, Påskd.-Domssönd. (Älvsjö 1986).

Homiletiska utkast till Midfastosöndagen, 4 sönd. e. Påsk och 21 sönd e. Tref. SPT (1985), s.158, 296, 736.

"Bibelsyn och Exegetik", SPT Nr 24 (1986), s.451-455.

"En alternativ bibelsyn", SPT Nr 34 (1986), s.583-585.

"Två slags bibelsyn", SPT Nr 45 (1986), 807-808.

"Barnen i Betlehem", Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.87 Nr 1 (1988), s.2–7.

"Utvald för världen - Guds utvalda folk i gammaltestamentligt perspektiv", En ny bok om Kyrkan (Borås 1989), s.31-39.

"Jesajas bok - Bibelläsning 1991", Svenska Bibelsällskapet (Stockholm/Vällingby 1990), s.28-29.

"Gamla Testamentet och historien" Bibeln - Bilder och texter i urval. (Karlskrona 1990), s.214-217.

"Att läsa Gamla Testamentet" Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.89 (egentligen 90) Nr 1 (1991), s.3-10.

"William Foxwell Albrught - 102 år" Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.91 (egentligen 92) Nr 2 (1993), s.34–36.

"Det reformatoriska arvet i Palestina" Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.92 Nr 3 (1993), s.52–54.

"In memoriam I: Gillis Gerleman" Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.92 Nr 3 (1993), s.56-57.

"Palestinier vill se resultat." Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.93 Nr 2 (1994), s.23-25.

"Den glömda kristenheten." Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.93 Nr 3 (1994), s.54-55.

"Mera om Uppbrottet", SPT Nr 38 (1994), s.628-630.

"Om Gud och kvinnligt bildspråk", SPT Nr 45 (1996), s.729-731.

"Det gamle testamente: Guds ord till oss idag", Kirkebladet lære og Liv, Nr 3 (1996), s.29—37.

"Homiletiskt utkast till Den helige Mikaels dag", SPT Nr 36 (1996), s.557-559.

"Bibelforskningens metoder idag, och deras betydelse för en kristen tolkning av Gamla Testamentet". Birger Olsson (red), Kristna tolkningar av Gamla Testamentet, Verbum (Stockholm 1997), ISBN 91-526-2547-8, s.59-69.

"Nåsfolket i dikt och verklighet", Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift årg. 96 (1997), ISSN 0346-2307, Nr 1, s.4-9, Nr 2, s.12-16, Nr 3, s.18-21.

"Kristna läser Psaltaren", SPT Nr 51-52 (1997), ISSN 0039-6699, s.836-837.

"Jag har ett fadderbarn i Betlehem II" Svenska Jerusalemsföreningens Tidskrift, årg.97 Nr 3 (1998), s.7–8.

"Homiletiskt utkast till Fjärde söndagen efter Trettondedagen", SPT Nr 1-2 (2000), s.14-16.

"Siloainskriften och Hiskias tunnel", Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift, årg 99 (2000), Nr3, s.10-13.

"Klättrade Joab upp genom Warrens schakt?", Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift, årg 99 (2000), Nr4, s.17-20.

"Höjd vattennivå är inget bevis" : teori om syndafloden tillbakavisas av professor Stig Norin. Upsala Nya Tidning (UNT) Datum: 2000-11-13

"Bibelöversättning och Bibelläsning" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift, årg 100 (2001), Nr 2, s.9–12; Nr 3, s.17–19.

"Historisk kritisk bibelforskning och andlig bibelläsning." Boken som berör - om Bibeln i vår tid. (Arbetsgemenskapen Kyrklig Förnyelse 2002), s. 96-109.

"Homiletiskt utkast till Elfte söndagen efter Trefaldighet", SPT Nr 28-29 (2002), s.444-446.

"Är det Jesu bror som legat i upphittad kista?" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 102 No. 1 (2003), s.10-12.

"Märklig Inskrift funnen - kanske från Salomos tempel" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 102 No. 1 (2003), s.13-14.

"Färdplan för fred." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 102 Nr. 2 (2003), s.18–24.

"Homiletiska utkast till Annandag jul och Den helige Mikaels dag", SPT Nr 36-37 och 47-48 (2003), s.523-525; 716-718.

"Homiletiskt utkast till Tredje söndagen i Påsktiden", SPT Nr 7 (2004), s.210-211.

"Är Palestisrael möjligt? eller Om en gåtfull författare med tvivelaktiga åsikter." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 103 No. 4 (2004), s.6–10.

"Gamla testamentets exegetik och semitiska språk" / "Old Testament Exegesis and Semitic Languages", Till Österland vill jag fara, Professuren i semitiska språk vid Uppsala universitet 400 år, Uppsala Universitets utställningskatalogen nr 44 (2005), s.12-15.

"Hebreiska i 400 år" SEÅ 71 (2006), s.7-9.

"Karl XII:s Bibel, 303 år – slutliga inseglet på den svenska enhetskyrkan" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 105 No. 3 (2006), s.12-15.

"Ett gåtfullt ord i Gamla Testamentet.", Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 106 No. 4 (2007), s.10-14.

"Dödahavstexterna i ny svensk översättning.", Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 107 No. 3 (2008), s.8-12.

"Dödahavstexterna i ny svensk översättning.", SPT Nr 24 (2008), s.753-756.

"Siste Nåsutvandraren död sedan 50 år." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 107 No. 3 (2008), s.13-14.

"Religionen" i Gud och det utvalda folket (Red. LarsOlov Eriksson och Åke Viberg), Stockholm 2009, s.65–72.

"Moseböckerna" i Gud och det utvalda folket (Red. LarsOlov Eriksson och Åke Viberg), Stockholm 2009, s.73–98.

Filipstadsbilder visar på Jerusalemsföreningens arbete redan på 1930-talet. Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 108 No. 3 (2009), s.11–13.

"Vishet och dårskap i bibliskt perspektiv. Del 1: Gamla Testamentet" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 109 No. 3 (2010), s.11-14.

"Vishet och dårskap i Qumran och Nya Testamentet" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 109 No. 4 (2010), s.19-22.

"Gudstjänstupplevelser i fulla kyrkor i ett Heligt Land" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 110 No. 2 (2011), s.17-18.

"Predikan vid högmässa i Vadstena klosterkyrka högtidsdagen den 23 juli (Ordspråksboken 31)" i Som ett väl rotfäst träd... Societas Sanctae Birgittae, SSB, 201, Borås 2011. Även på tyska i Wie ein gut eingewurzelter Baum..., SSB 2011. Översatt av Helga Zahn.

"Via Dolorosa och de fjorton stationerna" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 111 No. 1 (2012), s.4–7 (även Vol 115 No. 1 (2016), s.19–23).

"Fred – om Gud vill – men vill människorna?" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 111 No. 2 (2012), s.9–12.

"Kristus vid gränsposteringarna." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 111 No. 2 (2012), s.13–17.

"Jubileumsfirande i Betlehem" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 112 No. 2 (2013), s.4–6.

"Homiletiskt utkast till Midfastosöndagen", SPT Nr 4 (2013), s. 124–126

"Ställ extremister åt sidan. Tal av Barak Obama till Israels studenter." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 112/2013:2, s. 7–14.

"Håller 'lagen om frånvarandes egendom' på att ändras?" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 112/2013:3, s. 18–20.

"Offer för våra egna berättelser? Portättet av 'den andre' i israeliska och palestinska skolböcker." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 113/2014:4, s. 14–19.

"Tro under ockupation - Betlehems lutherske kyrkoherde i Uppsala." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 114/2015:1, s. 6–9

"Hur skall det gå med Cremisans vinkloster? Två katolska kloster hotas av mursträckning på palestinsk mark." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 114/2015:1, s. 17–21.

"Fader Ibrahim Shomali bönhörd till sist." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 114/2015:2, s. 23–24.

"Nu byggs det vid Cremisan ändå — trots biskopsprotester." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 114/2015:3 , s. 7–8.

"Muren – En bön av patriarken Michel Sabbah." Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 114/2015:3 , s. 9.

"Homiletiskt utkast till Skärtorsdagen", SPT Nr 5, årg 58 (2016), s.156–158.

"Via Dolorosa och de fjorton stationerna" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 115/2016:1 , s. 19–23.

"Magnus Ottosson in Memoriam" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 115/2016:2 , s. 22–23.

"Evangelisk mission i Palestina — Med Svenska Jerusalemsföreningen från judemission till kristet fredsarbete. " Och hela folket sade Amen. Festskrift till ärkebiskop Gunnar Weman. Skellefteå 2017, s. 92–104.

"Homiletiskt utkast till Marie Bebådelsedag", SPT Nr 6. årg 59 (2017) s. 183–185.

"Var den ohederlige förvaltaren verkligen ohederlig?" , SPT Nr 19, årg 59 (2017) s. 564–565.

"Homiletiskt utkast till Kristi Himmelsfärds dag", SPT Nr 9. årg 60 (2018) s. 282–284.

"Dödahavstexterna i ny svensk övsättning" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 117/2018:2 , s. 11–14.

"Muren vid Cremisanklostren - hur gick det sen?" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 117/2018:2 , s. 18–19.

"Rabbiner och palestinier granskar läroböcker" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 118/2019:1 , s. 5–6.

"Påskelden och ljusets lördag i Beit Jala" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 118/2019:1, s. 10–12.

"Homiletiskt utkast till Heliga Trefaldighets dag", SPT Nr12, årg 61 (2019) s. 377–378.

"Vårt vackra språk - Om palestinska skolböcker" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 118/2019:2 , s. 5–7.

"De nyaste skolböckerna". Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 118/2019:4 , s. 5–8.

"Homiletiskt utkast till Helige Mikaels dag", SPT Nr 20, årg 62 (2020) s. 607–609.

"Hebreiska och arameiska på Jesu tid - Bar Kokhba-texternas vittensbörd" Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 119/2020:4 , s. 21–24.

"Religionen" i Gud och det utvalda folket (Red. LarsOlov Eriksson och Åke Viberg), Reviderad upplaga. Stockholm 2021, s.65–72.

"Judemission i Det Heliga Landet", Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 120/2021:4, s. 9–12.

"Homiletiskt utkast till Nyårsdagen", SPT Nr 25, årg 63 (2021) s. 767–768.

"Från judemission till kristet fredsarbete" . Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 121/2022:1, s. 5–10.

"Svenska Jersualemsföreningens sjukhus 100 år". Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 121/2022:2, s. 20–26.

"Homiletiskt utkast till tredje söndagen i Påsktiden", SPT Nr 7, årg 65 (2023) s. 28–30.

Mitt möte med Den Gode Herdens skola. En personlig berättelse. Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 122/2023:2, s. 13–16.

 

 

 

SEÅ = Svensk Exegetisk Årsbok

STK = Svensk Teologisk Kvartalskrift

SPT = Svensk Pastoral Tidskrift