Mindre recensioner

Arvid S Kapelrud, Vår konge er Ba'al (Oslo 1974), STK 50 (1974), s.170-171.

John H Hayes and J Maxwell Miller (ed), Israelite and Judaean History (London 1977), STK 54 (1978), s.174-175.

David Clines, The Theme of the Pentateuch (JSOT Suppl. 10, Sheffield 1978), STK 55 (1979), s.174-175.

A D R Mayes, Deuteronomy (New Century Bible, London 1979). STK 56 (1980), s.122-123.

Patrick Miller Jr, Genesis 1-11. Studies in structure and Theme (JSOT Suppl. 8, Sheffield 1970). STK 56 (1980), s.123.

Alan W Jenks, The Elohist and North Israelite Traditions (Missoula, Mont. 1977), Theologische Literaturzeitung 105 (1980), sp.493-494.

G W Anderson (ed). Tradition and Interpretation. Essays by Members of the Society for Old Testament Study. (Oxford 1979), STK 57 (1981), s.79-80.

Per Beskow och Sten Hidal, Salomos Oden (Stockholm 1980), STK 58 (1982), s.85.

R E Clements, Isaiah and the Deliverance of Jerusalem (JSOT Suppl. 13, Sheffield 1980), STK 58 (1982), s.148-149.

R P Carroll, From Chaos to Covenant (London 1981). STK 59 (1983), s.75-77.

Niels Peter Lemche, Det gamle Israel (Arhus 1984), STK 61 (1985), s.81-83.

Knud Jeppesen & Benedikt Otzen (ed), The Productions of Time (Sheffield 1984), STK 61 (1985), s.83.

G A Danell, Jeremias bok (Stockholm/Uppsala 1984), SPT Nr 16 (1986), s.293.

Klas Smelik, Historische Dokumente aus dem alten Israel (Göttingen 1987), STK 64 (1988), s.130.

R P Carroll, The Book of Jeremiah (Old Testament Library, London 1986), STK 64 (1988), s.131-132.

Jeaneane D Fowler, Theophoric Personal Names in Ancient Hebrew (JSOT Suppl. 49, Sheffield 1988), STK 65 (1989), s.32-34.

Rosemarie Köhn, Hebraisk Grammatikk (Oslo 1988), STK 65 (1989), s.34-35.

Helmer Ringgren, Psaltaren 1-41 (Kommentar till Gamla Testamentet, Uppsala 1987), STK 65 (1989), s.35.

Samuel Terrien, Till the Heart Sings. A BIblical Theology of Manhood & Womanhood (Philadelphia 1985), STK 65 (1989), s.76-77.

Inger Ljung, Silence or Suppression. Attitudes towards women in the Old Testament (Acta Universitatis Upsaliensis. A.Women. in Religion 2, Stockholm 1989), STK 67 (1991), s.40-41.

Naim Stifan Ateek, Justice and only Justice. A Palestinian Theology of Liberation (Maryknoll 1989), STK 67 (1991), s.101-103.

John Drane, Gamla Testamentets tro (Uppsala 1990), SPT Nr 17 (1991), s.297-298.

Niels Peter Lemche, The Canaanites and Their Land (JSOT suppl. 110, Sheffield 1991), STK 68 (1992), s.195-196.

Samuel J Schultz, Gamla testamentet talar, Vol 1-2. (Dagengruppens förlag 1995), SPT Nr 44 (1995), s.738-739.

Per Block m.fl. Om tolkning IV. Myt-historia-verklighet. (Tro och Tanke 1995:3, Uppsala 1995), SPT Nr 13 (1996), s.237-238.

Timo Veijola (red). Das Deuteronomium und seine Querbeziehungen (Schriften der Finnischen Exegetischen Gesellschaft 62. Helsinki-Göttingen 1996). STK 75 (1999), s.137-139.

Else K. Holt (utg.), Alle der ånder skall lovprise Herren! Det Gamle Testamente i tempel, synagoge og Kirke. (Fredriksborg 1998), SEÅ 66 (2001), s.218-219

William G. Dever, What Did the Biblical Writers Know & When Did They Know It? (Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K. 2001), SEÅ 67 (2002), s. 170-171,

William G. Dever, What Did the Biblical Writers Know & When Did They Know It? (Grand Rapids, Michigan/Cambridge, U.K. 2001), SEÅ 67 (2002), s.170-171.

Tryggve N.D. Mettinger, The Riddle of Resurrection. "Dying and Rising Gods" in the Ancient Near East (Coniectanea Biblica, OT Series 50, Stockholm 2001), SEÅ 67 (2002), s. 172-173.

Donald R. Vance, A Hebrew Reader for Ruth. (Massachusetts, 2003. ISBN 1-56563-740-2), SEÅ 68 (2003), s. 240.

Ola Wikander, Kanaaneiska myter och legender. Översättning från ugaritiska, med inledning och kommentarer. (Wahlström & Widstrands klassikerserie, Lund 2003, ISBN 91-46-20196-3), SEÅ 68 (2003), s.240-241. [även SEÅ 69 (2004), s. 316-317]

Greger Andersson, Lennart Boström, LarsOlov Eriksson, Åke Viberg. Profeterna. En guide till Gamla Testamentets profetiska böcker. (Libris 2003, ISBN 91-7195-681-6), SPT Nr 5 (2004), s. 142-143.

Mark S. Smith. Untold Stories. The Bible and Ugaritic Studies in the Twentieth Century. (Hendrickson Publishers, Peabody, Massachusetts, 2001, ISBN 1-56563-575-2.), SEÅ 69 (2004), s. 307-309.

John Van Seter. A Lawbook of the Diaspora: Revision in the Study of the Covenant Code. (Oxford: Oxford University Press, 2003, ISBN 0-19-515315-4), SEÅ 71 (2006), s. 237-239.

Steven L. Bridge. Getting the Old Testament: What It Meant to Them, What It Means for Us. (Hendrickson Publishers, Peabody 2009, ISBN 9781598560459), SEÅ 76 (2011), s. 215–217.

Petri Kasari. Nathans's Promise in 2 Samuel 7 and Related Texts. (Publications of the Finnish Exegetical Society 97). Helsinki 2009, ISBN 9789519217529, SEÅ 76 (2011), s. 244–246.

Marko Marttila. Collective Reinterpretation in the Psalms. FAT 2:13. Tübingen 2006. ISBN 3161488385. SEÅ 77 (2012), s. 330–332

Michael Collins m.fl. Illustrerad Bibel. Återberättad och förklarad. (Nordstedts förlag, Stockholm 2012). Översättning och fackgranskning. Anders och Margareta Brogren. 512 sidor. SPT Nr 10 (2013), s. 313–314.

Roger Andersson (utg). Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas Uppenbarelser. Bok I. (Sällskapet Runica et Mediæalia. Editiones 6). Stockholm 2014. SPT 58 (2016), Nr 2 s.55–56.

Bo Johnson. Kring livets träd. Bibelns tillkomst och innehåll. Arcus förlag. Lund 2018. SPT 60 (2018), Nr 24, s. 731–733.

Ett livfullt sätt att förmedla Bibelns inehåll. Rec. av Bo Johnson. Kring livets träd. Bibelns tillkomst och innehåll. Arcus förlag. Lund 2018. Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift 117 (2018) Nr 4, s. 25–26.

Munib Younan. Tillsammans för rättvisa och fred. Texter om ekumenik och interreligiös samverkan. Svenska kyrkans internationalla avdelning. Uppsala 2018. Arcus färlag. SPT 60 (2018), Nr 26, s. 795–796.

Richard Pleijel. Om Bibel 2000 och dess tillkomst. Konsensus och konflikt i översättningsprocessen inom Bibelkommissionens GT-enhet. Artos. Skellefteå 2018. SPT 61 (2019), Nr 1, s. 25–26.

Gåtfulla världar av den misstänkte orientalisten. Rec. av Bengt Knutsson. Den misstänkte orientalisten. Carlssons bokförlag, Stockholm 2018. Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift 118(2019) Nr1, s. 24–25

Richard Pleijel. Att riva Bables torn. Viveca Heyman som översätatre av Gamla tetamentet. Artos. Skellefteå 2019. Kyrkohistorisk årsskrift 2020, s. 229–230.

 

SEÅ = Svensk Exegetisk Årsbok

STK = Svensk Teologisk Kvartalskrift

SPT = Svensk Pastoral Tidskrift