Större recensioner.

Eva Strömberg Kranz, Des Schiffes Weg mitten im Meer (Coniectanea Biblica, OT Series 19, Lund 1982). SEÅ 48 (1983), s.147-156.

Fredrik Lindström, God and the Origin of Evil (Coniectanea Biblica, OT Series 21, Lund 1983). Vetus Testamentum 35 (1985), s.238-245.

Johannes C de Moor, The Rise of Yahwism (Leuven 1990), Biblica 72 (1991), s.103-107.

Scott C Layton, Archaic Features of Canaanite Personal Names In the Hebrew Bible. (Harvard Semitic Monographs 47, Atlanta 1990), Biblica 73 (1992), s.273-276.

G.T. Davies m.fl., Ancient Hebrew Inscriptions, Corpus and Concordance (Cambridge 1991). Biblica. 74 (1993), p 430-434.

"Judiskt och kristet om Andra Moseboken" (Recensionsartikel av Göran Larsson, Uppbrottet, Bibelteologisk kommentar till Andra Moseboken, Verbum 1993), SPT Nr 23 (1994), s.405-407.

Nicolai Winther-Nielsen, A Functional Discourse Grammar of Joshua. A Computer-Assisted Rhetorical Structure Analysis (Coniectanea Biblica, OT Series 40, Stockholm 1995). SEÅ 61 (1996), s.118-122.

"Gud är med oss i det svåra livet" (Recensionsartikel av Fredrik Lindström, Det sårbara livet, Livsförståelse och gudserfarenhet i Gamla Testamentet. Arcus 1998, ISBN 91-88552-17-9.), SPT Nr 16 (1999), s. 273-274.

Anna Norback, The Fatherless and the Widow in the Deuteronomic Covenant, (Åbo Akademis förlag, 2001).. // SEÅ 67 (2002) , s. 156-158.

Florentina García Martínez / Eibert J C Tigchelaar. The Dead Sea Scrolls, Vol 1-2, Study Edition (Grand Rapids, Mich / Cambridge, UK 2002), Scandinavian Journal of the Old Testament 17 (2003), s.156-159

Anders Runesson, The Origins of the Synagogue. A Socio-Historical Study. (Coniectanea Biblica, New Testament Series 37, Almqvist & Wiksell, Stockholm 2001), SEÅ 68 (2003), s-230-233.

Melanie Köhlmoos, Das Auge Gottes. Textstrategie im Hiobbuch. (Forschungen zum Alten Testament 25, Tübingen 1999, ISBN 3-16-147140-7), SEÅ 68 (2003), s.213-216.

New International Biblical Commentary. Old Testament Series. 1. John E. Harltey: Genesis (ISBN 1-56563-211-7); 6. Mary J. Evans: 1 and 2 Samuel (ISBN 1-56563-579-5); 12. R. Murphy and E. Huwiler: Proverbs, Ecclesiastes, Song of Songs (ISBN 1-56563-221-4). (Hendrickson Publishers, Inc, Peabody, Massachusetts, 2000, 2000, 1999), SEÅ 68 (2003), 204-208.

William G. Dever. Who Were the Early Israelites and Where Did They Come From? (Grand Rapids / Cambridge: Eerdmans, 2003. ISBN 0-8028-0975-8), SEÅ 71 (2006), s.234-237.

Jörgen Magnusson, Judasevangeliet. Text, budskap och historisk bakgrund. (Arcus,

Lund 2008, ISBN 978-91-88552-79-2), SPT 51 (2009) Nr 24, s.800–804.

"Fred – om Gud vill – men vill människorna?" Rec. av Rune Fahlgren m.fl. Shalom Inshalla, Judar, Kristna och Muslimer sida vid sida. Skellefteå 2011, ISBN 978 91 7580 539-9, Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol 111 No. 2 (2012), s. 9–12.

Tryggve N.D Mettinger I Begynnelsen. Hur skall vi förstå Bibelns tre första kapitel? Perspektiv från astrofysik och exegetik (Studier i exegetik och judaistik utgivna av Teologiska Fakulteten vid Åbo Akademi, Nr 9). SPT Nr 19 (2011), s. 601–603.

Dougals A. Knight. Rediscovering the Traditions of Israel. Third Edition. (Studies in Biblical Literature 16). SBL Atlanta 2006. ISBN 1589831624. SEÅ 76 (2011), s. 253–256.

Tony Larsson. Gudstjänstens rötter. Urkyrkans gudstjänst i ljuset av templet, synagogan och måltiden. Gloria förlag, Västra Frölunda 2012. ISBN 978-91-978274-6-1. Kyrka & Folk Nr 4 (2013), s. 6–7.

Thomas Dozeman, Konrad Schmid och Baruch J. Schwartz (Red.) The Pentateuch: International Perspectives on Current Research. Tübingen. Mohr Siebeck, 2011. ISBN 9783161506130. SEÅ 81 (2016), s. 235–238.

John J. Collins. Encounters with Biblical Theology. Minneapolis. Fortress Press 2005. ISBN 978-0-80063-769-9. SEÅ 82 (2017), s. 230–235

Karin Roxman. Sverige i Jerusalem. Dröm och verklighet. Bokverket AB 2020. ISBN 9789186413156. Svenska Jerusalemsföreningens tidskrift Vol. 118/2019:4 , s. 17–21.

Uppdaterat om judendomen. Rec. av Bo Johnson Judendomen i kristet perspektiv. 2 uppl. Arcus förlag, Lund 2020. SPT 62 (2020) Nr 18, s. 540–542.

Främiingen mitt ibland oss. Rec. av Karin Tillberg The Outsider in Our Midst. A study of Language and Norms Concerning the 'Outsider' in Persian Period Yehud. Uppsala Universitet 2020. SPT 62 (2020) Nr 22, s. 659–662.

Christian Frevel (Red.) Medien im antiken Palestina. Tübingen. Mohr Siebeck 2005. ISBN 978-316-15785-88. SEÅ 86 (2021), s. 184–189

Fina personskildringar. Rec. av Sten Hidal Minnen och möten 1946–2020. Artos & Norma bokförlag 2021, 169 s. Signum 2022, Nr 1, s. 81–83.

Det är roligt att läsa Bibeln. Rec. av Erik Aurelius Från Sinai till himlen. Bibliska aspekter på tillvaron. Artos & Norma bokförlag, Sellefteå 2021. SPT 64 (2022) Nr 18, s. 24–26.

Relationen mellan judar och kristna. Rec. av Tord Fornberg, Göran Larsson (red.) Förskjutningar. Avgörande skiften i relationen mellan judar och kristna. Artos & Norma bokförlag, Sellefteå 2022. SPT 64 (2022) Nr 26, s. 22–24.

 

SEÅ = Svensk Exegetisk Årsbok

STK = Svensk Teologisk Kvartalskrift

SPT = Svensk Pastoral Tidskrift