Stig Norin
Professor emeritus i Gamla testamentets exegetik
Teologiska FakultetenForskning

Nordvästsemitisk epigrafik
Qumrantexterna
Semitisk filologi
Tel: 018 469557
Mobil: 070 273 41 57
e-post: stig.norin@teol.uu.se